Plasa sudată VR-1 se execută din 2 sârme perpendiculare, sudate în locurile de intersectare prin metoda de sudare în punctele de contact.

Armarea cu plasa sudată VR-1 este posibilă și recomandabilă în special la elementele de suprafață, plane sau curbe: plăcile planșeelor, pereții, zidurile de sprijin, radierele etc. Un exemplu încă și mai concret: pereții unei case vechi, cu zidărie din cărămidă, casă pe care vreți să o păstrați. Singura metodă prin care puteți aduce rezistența acestor pereți la valorile recomandate de normativele actuale în construcții este armarea cu plasă sudată!

Cea mai bună soluție pentru creșterea rezistenței pereților unei case vechi, sau construită conform unor normative depășite, referitoare la rezistența la seism, este armarea acestora cu Plasa sudată VR-1.

Domeniu de aplicare

Plasele metalice sudate se utilizează pe larg în industrie şi în construcţii pentru sporirea rezistenţei materialelor de construcţie, şi anume:
– armarea zidăriei din cărămidă
– consolidarea construcţiilor din beton armat şi construcţiilor/articolelor armate din zidărie de piatră şi distribuirii uniforme a sarcinilor
– pentru şapa de beton a pardoselilor
– turnarea în beton la executarea planşeelor, fundaţiilor
– la efectuarea lucrărilor de tencuială
– la ridicarea construcţiilor din monolite de beton, în calitate de armătură la fabricarea panourilor din polistiren expandat
– pentru armarea îmbrăcămintei rutiere
– la construcţia gardurilor şi împrejmuirilor din plasă sudată
– pentru executarea cuştilor şi carcaselor
– la lucrările de izolare termică